I. ዓላማ እና አጠቃላይ እይታ

እንደ ለትርፍ ያልተቋቋመ የበጎ አድራጎት ድርጅት፣ GAAPP ለሁለቱም የመንግስት ኤጀንሲዎች እና የህብረተሰብ አባላት ሀብቱን ሃላፊነት እና በአግባቡ ለመጠቀም ተጠሪነቱ ነው። ዳይሬክተሮች፣ ኃላፊዎች እና ሰራተኞች የGAAPPን ጥቅም የማስጠበቅ ግዴታ አለባቸው እና ቦታቸውን ለገንዘብ ወይም ለግል ጥቅማቸው መጠቀም አይችሉም።

የፍላጎት ግጭቶች የGAAPPን ስም ሊያበላሹ ስለሚችሉ እና በአግባቡ ካልተያዙ ሁለቱንም የ GAAPP እና ተዛማጅ ግለሰቦችን ለህጋዊ ተጠያቂነት ሊያጋልጡ ስለሚችሉ በቁም ነገር መታየት አለባቸው። የጥቅም ግጭት መከሰት እንኳን መራቅ አለበት፣ ምክንያቱም የህዝብ ለጋአፕ የሚሰጠውን ድጋፍ ሊያሳጣው ይችላል።

ፖሊሲው ለማን ነው የሚሰራው?

ይህ መመሪያ GAAPP ("እርስዎ") የሚወክሉ ሁሉንም የቦርድ ዳይሬክተሮች፣ መኮንኖች እና ቁልፍ ሰዎች ይመለከታል።

የ“ፍላጎት” ፍቺ፡- አንድ ሰው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ (በንግድ፣ በኢንቨስትመንት ወይም በቤተሰብ*) ያለው ከሆነ ፍላጎት እንዳለው ይቆጠራል።

 • እውነተኛ ወይም እምቅ የባለቤትነት ወይም የመዋዕለ ንዋይ ፍላጎት (የአክሲዮን ባለቤትነትን ጨምሮ) ድርጅቱ ግብይት ወይም ዝግጅት ካለው ወይም እየተደራደረ ባለው ማንኛውም አካል ውስጥ።
 • እውነተኛ ወይም እምቅ የማካካሻ ዝግጅት (ቀጥታ ወይም ተዘዋዋሪ ክፍያዎችን እንዲሁም ስጦታዎችን ወይም ውለታዎችን ጨምሮ) ከድርጅቱ ጋር ወይም ድርጅቱ ግብይት ወይም ዝግጅት ካለው ወይም ከሚደራደርበት ከማንኛውም አካል ወይም ግለሰብ ጋር።
 • ድርጅቱ ግብይት ወይም ዝግጅት ያለው ወይም እየተደራደረ ያለ ማንኛውም አካል እንደ መኮንን ወይም የቦርድ አባል፣ ተቀጣሪ (የአሁኑ ወይም የቀድሞ) ቦታ።
 • በሳይንሳዊ አማካሪ ፓነል ወይም በሌላ ድርጅት ቋሚ ሳይንሳዊ/የህክምና ኮሚቴ አባልነት።
 • ምርቶቹ ወይም አገልግሎቶቹ በእጅ ጽሑፍ ወይም የዝግጅት አቀራረብ ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር በቀጥታ የሚዛመዱ ከኩባንያ/ድርጅት የሚሰጡ ድጋፎች ወይም የምርምር ድጋፍ።
 • Honoraria.

*ቤተሰብ ማለት በደም ወይም በጋብቻ ዝምድና ያለው ማንኛውም ሰው ነው።

II. ዓመታዊ ግምገማ

እንደ GAAPP ድርጅታችንን ግልፅ እና ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ለመምራት ባለው ቁርጠኝነት ሁሉንም የቦርድ አባላት፣ ሰራተኞች፣ ተማሪዎች እና ስራ ተቋራጮች አቅም ሊፈጥሩ የሚችሉ ሁኔታዎች ካሉ እንጠይቃለን። የጥቅም ግጭት (COI) ለራስዎ ወይም GAAPP. COI የሚወዳደሩ ታማኝነቶች ወይም ፍላጎቶች የተሳትፎውን ታማኝነት ሊያበላሹ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ናቸው። COI ን አሁን በማወጅ፣ እንደዚህ ያሉ ስጋቶችን ለማስወገድ እና እራስዎን እና ድርጅታችንን ለመጠበቅ ይረዱናል።

 1. መግለጫውን ከፈረሙ በኋላ፣ ምላሾችዎን ሊቀይሩ የሚችሉ ለውጦች ሲደረጉ ለGAAPP አመራር ለማሳወቅ ተስማምተዋል። እንደዚህ አይነት ለውጥ ከታየ እና/ወይም የመግለጫዎ ትክክለኛነት ጊዜ ካለፈ (12 ወራት) ከወደፊቱ ተሳትፎ በፊት፣ ልክ እንደታወቀ አዲስ መግለጫ መፈረም አለበት።
 2. እርግጠኛ ባልሆኑበት ሁኔታዎች ውስጥ፣ በዚህ መመሪያ ክፍል II ላይ በተገለጸው መሰረት በጥንቃቄ ተሳሳቱ እና ሊፈጠር የሚችለውን ግጭት ይግለጹ።
 3. ሊፈጠር የሚችል ግጭት የግድ የጥቅም ግጭት አይደለም።. አንድ ሰው የጥቅም ግጭት ያለበት ቦርዱ ወይም የኦዲት ኮሚቴ የጥቅም ግጭት መኖሩን ከወሰነ ብቻ ነው።

III ሊሆኑ የሚችሉ የፍላጎት ግጭቶችን መግለጽ

 1. ሁሉንም የፍላጎት ግጭቶች እንዳወቁ እና ሁል ጊዜም ሊፈጠር የሚችለውን ግጭት የሚያካትቱ እርምጃዎች ከመውሰዳቸው በፊት በተቻለዎት መጠን ሁሉንም የጥቅም ግጭቶች ማሳወቅ አለብዎት። ሁሉንም ቁሳዊ እውነታዎች ለቦርዱ ወይም ለኦዲት ኮሚቴ የሚገልጽ የተፈረመ፣ የጽሁፍ መግለጫ ያቅርቡ።
 2. ከዚህ ፖሊሲ ጋር በተያያዙት ቅፅ አመታዊ ይፋዊ መግለጫ ማስገባት አለቦት። የቦርድ ዳይሬክተር ከሆኑከመጀመሪያው ምርጫዎ በፊት ይህንን መግለጫ ማስገባት አለብዎት። ቅጹን ለቦርዱ ሰብሳቢ ወይም ለኦዲት ኮሚቴ ያቅርቡ።

IV. የፍላጎት ግጭት መኖሩን መወሰን

 1. ግጭት ሊፈጠር የሚችልበትን ሁኔታ ይፋ ከተደረገ በኋላ እና ከሚመለከታቸው ዳይሬክተር፣ ኦፊሰር ወይም ቁልፍ ሰው ጠቃሚ መረጃ ከተሰበሰበ በኋላ ቦርዱ ወይም የኦዲት ኮሚቴ የጥቅም ግጭት መኖሩን ይወስናል። ዳይሬክተሩ፣ መኮንኑ ወይም ቁልፍ ሰው በጉዳዩ ላይ ለውይይት ወይም ድምጽ ለመስጠት አይገኙም እና የጥቅም ግጭት አለመኖሩን በሚወስኑት ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር መሞከር የለበትም።
 2. የጥቅም ግጭት መኖሩን ለመወሰን ቦርዱ ወይም ኦዲት ኮሚቴው ሊፈጠር የሚችለው የጥቅም ግጭት በጂኤፒፒ የተደረገውን ግብይት አድልዎ፣ ንብረቱን አግባብ ባልሆነ መንገድ መጠቀም ወይም ሌላ ማንኛውንም አይነት አግባብነት የጎደለው ድርጊት እንዲፈጠር ያደርግ እንደሆነ ይመረምራል።
 3. የኦዲት ኮሚቴ የጥቅም ግጭት እንዳለ ከወሰነ ጉዳዩን ለዳይሬክተሮች ቦርድ (“ቦርድ”) ያስተላልፋል።

V. የፍላጎት ግጭትን ለመፍታት ሂደቶች

 1. የጥቅም ግጭትን የሚመለከት ጉዳይ በቦርዱ ፊት ሲቀርብ ቦርዱ ተወያይቶ ውሳኔ ከማግኘቱ በፊት ግጭቱ ካለበት ዳይሬክተር፣ መኮንን ወይም ቁልፍ ሰው መረጃ ማግኘት ይችላል። ነገር ግን የተጋጨ ሰው በውይይት ወቅት መገኘትም ሆነ በጉዳዩ ላይ ድምጽ መስጠት የለበትም እና በውይይት ወይም ድምጽ ላይ አላግባብ ተጽእኖ ለመፍጠር መሞከር የለበትም.
 2. ተዛማጅ ፓርቲ ግብይቶችን ለመፍታት ተጨማሪ ሂደቶች
  ሀ) በዳይሬክተሩ፣ በሹማምንቱ ወይም በቁልፍ ሰው የቁሳቁስ መረጃውን በቅን ልቦና ካሳወቀ በቀር ቦርዱ ወይም በቦርዱ የተፈቀደለት ኮሚቴ ግብይቱ ፍትሃዊ፣ ምክንያታዊ እና እንዲህ ዓይነት ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ የኮርፖሬሽኑ ምርጥ ጥቅም.
  ለ) ተዛማጅነት ያለው አካል ከፍተኛ የገንዘብ ፍላጎት ካለው፣ ቦርዱ ወይም ስልጣን ያለው ኮሚቴ፡-
  • ወደ ግብይቱ ከመግባትዎ በፊት, በተገኘው መጠን አማራጭ ግብይቶችን ያስቡ;
  • በስብሰባው ላይ ከሚገኙት አብዛኛዎቹ ዳይሬክተሮች ባላነሰ ድምጽ ግብይቱን ማጽደቅ; እና
  • በማንኛውም ጊዜ አማራጭ ግብይቶችን ግምት ውስጥ ማስገባትን ጨምሮ ለመጽደቁ መሰረትን በጽሁፍ መመዝገብ።

VI. ደቂቃዎች እና ሰነዶች

የጥቅም ግጭት ወይም የጥቅም ግጭትን የሚመለከት ጉዳይ የተወያየበት ወይም ድምጽ የተሰጠበት የቦርድ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ የሚከተሉትን ያጠቃልላል።

ሀ. የፍላጎት ስም እና የፍላጎት ባህሪ;
ለ. ፍላጎቱ የጥቅም ግጭት ያቀረበ ስለመሆኑ ውሳኔ;
ሐ. በቦርዱ ከታቀደው ውል ወይም ግብይት ሌላ አማራጮች; እና
መ. ግብይቱ ተቀባይነት ካገኘ, ለማጽደቅ መሠረት.

VII. የተከለከሉ ድርጊቶች

GAAPP ለማንኛውም ዳይሬክተር ወይም መኮንን ብድር መስጠት የለበትም።

VIII ማካካሻን ለመወሰን ሂደቶች

 1. በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ማንም ሰው በቦርድ ወይም በኮሚቴ ውይይት ወይም ድምጽ ላይ መገኘት ወይም መሳተፍ የለበትም፡-
  ሀ. የራሳቸው ማካካሻ;
  ለ. የዘመዶቻቸው ማካካሻ;
  ሐ. በስራ ግንኙነት ውስጥ እነሱን ለመምራት ወይም ለመቆጣጠር ለሚችል ማንኛውም ሰው ማካካሻ;
  መ. የገንዘብ ፍላጎቶቻቸውን በቀጥታ የሚነካ ማንኛውም ሰው ማካካሻ; ወይም
  ሠ. ግለሰቡ ጥቅም ለማግኘት የቆመበት ሌላ ማንኛውም የማካካሻ ውሳኔ.
 2. ለቁልፍ ሰዎች ማካካሻ፣ የሚከተሉት ተጨማሪ ሂደቶች ተፈጻሚ ይሆናሉ።
  ሀ. ቦርዱ ወይም በቦርዱ የተፈቀደለት ኮሚቴ ካሳ ክፍያ ከመከፈሉ በፊት ያፀድቃል።
  ለ. ቦርዱ ወይም ስልጣን ያለው ኮሚቴ ተገቢውን መረጃ መሰረት በማድረግ የካሳ ማፅደቂያን መሰረት በማድረግ በተመጣጣኝ ድርጅቶች ለተግባራዊ ተመሳሳይ የስራ መደቦች የሚከፈለውን ካሳ፣ በጂኤፒፒ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ ተመሳሳይ አገልግሎቶች መገኘት እና በገለልተኛ ድርጅቶች የተጠናቀሩ የካሳ ዳሰሳ ጥናቶችን ይጨምራል።
  ሐ. ቦርዱ ወይም ስልጣን ያለው ኮሚቴ በዚህ ጊዜ ሰነድ መስጠት አለባቸው፡-
  • የማካካሻ ውል እና የሚወሰንበት ቀን;
  • በቦታው የተገኙት የቦርዱ ወይም የኮሚቴ አባላት እና ድምጽ የሰጡት;
  • የንጽጽር መረጃው የተመሰረተው እና እንዴት እንደተገኘ;
  • ማካካሻው ከተነፃፃሪ መረጃ ክልል ከፍ ያለ ወይም ያነሰ ከሆነ, ለውሳኔው መሠረት, እና;
  • በቦርዱ ወይም በኮሚቴው ውስጥ በጉዳዩ ላይ የጥቅም ግጭት ባጋጠመው ማንኛውም ሰው ካሳውን ግምት ውስጥ በማስገባት የሚደረጉ ድርጊቶች።

የCOI መግለጫ ለ GAAPP

ከዚህ በታች በመሙላት እና በመፈረም አረጋግጣለሁ፡-

 1. ከላይ ያለውን የወለድ እና የካሳ ክፍያ ፖሊሲ አንብቤአለሁ;
 2. ፖሊሲውን ለማክበር እስማማለሁ;
 3. በመመሪያው እንደተገለፀው ምንም አይነት ተጨባጭ ወይም እምቅ ግጭቶች የሉኝም ወይም ካለኝ ቀደም ብዬ በመመሪያው እንደተፈለገ ገለጽኳቸው ወይም ከዚህ በታች እየገለፅኳቸው ነው።

እስከ እውቀትዎ ድረስ እዚህ ይግለጹ፡

 1. እርስዎ የሚሳተፉበት ማንኛውም አካል (እንደ ዳይሬክተር፣ መኮንን፣ ሰራተኛ፣ ባለቤት ወይም አባል) GAAPP ግንኙነት ያለው፣
 2. እርስዎ የሚጋጩ ፍላጎት ሊኖርዎት የሚችለው GAAPP ተሳታፊ የሆነበት ማንኛውም ግብይት; እና
 3. የጥቅም ግጭት ሊፈጥር የሚችል ሌላ ማንኛውም ሁኔታ።

መመሪያዎች

ከታች ባለው የመጀመሪያው አምድ ላይ ይህ ግንኙነት ያሎትን ሁሉንም አካላት ይጥቀሱ ወይም "ምንም" ያመልክቱ። በሁለተኛው አምድ ውስጥ የእርስዎን ዝርዝር መግለጫዎች ወይም አስተያየቶች ማከል ይችላሉ (ለምሳሌ፡ ለእርስዎ ወይም ለተቋምዎ ክፍያዎች ከተደረጉ)። እንደ አስፈላጊነቱ ብዙ ረድፎችን ይጨምሩ, በእያንዳንዱ ረድፍ መጨረሻ ላይ ያለውን "+" ምልክት ጠቅ በማድረግ ረድፎችን ማከል ይችላሉ. ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን በ info@gaapp.org ላይ እኛን ለማግኘት ነፃነት ይሰማዎ

መግለጫ

ከማንኛውም አካል የሚሰጡ ስጦታዎች ወይም ኮንትራቶች(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
ሮያሊቲ ወይም ፈቃዶች(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
የምክር ክፍያዎች(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
ለንግግሮች ፣ የዝግጅት አቀራረቦች ፣ ተናጋሪዎች ቢሮዎች ፣ የእጅ ጽሑፍ ጽሑፍ ወይም ትምህርታዊ ዝግጅቶች ክፍያ ወይም ክብር(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
በስብሰባ እና/ወይም በጉዞ ላይ ለመገኘት ድጋፍ(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
ለኤክስፐርት ምስክርነት ክፍያ(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
የፈጠራ ባለቤትነት የታቀዱ፣ የተሰጡ ወይም በመጠባበቅ ላይ ናቸው።(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
በመረጃ ደህንነት ቁጥጥር ቦርድ ወይም በአማካሪ ቦርድ ላይ ተሳትፎ(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
በሌላ ቦርድ፣ ማህበረሰብ፣ ኮሚቴ ወይም ተሟጋች ቡድን ውስጥ የመሪነት ወይም የታማኝነት ሚና፣ የተከፈለ ወይም ያልተከፈለ
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
የአክሲዮን ወይም የአክሲዮን አማራጮች(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
የመሳሪያዎች, ቁሳቁሶች, መድሃኒቶች, የሕክምና ጽሑፎች, ስጦታዎች ወይም ሌሎች አገልግሎቶች መቀበል(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 
ሌሎች የገንዘብ ወይም የገንዘብ ያልሆኑ ፍላጎቶች(ያስፈልጋል)
አካል
መግለጫዎች / አስተያየቶች
 

ኢ-ፊርማ

ስም(ያስፈልጋል)
ዲዲ ዳሽ ወወ ሰረዝ ዓዓዓዓ

ምንጭ፡ በዩኤስ ብሄራዊ ምክር ቤቶች መሰረት ለትርፍ ያልተቋቋመ